CZE ENG
+420 272 766 477 / +420 272 767 398

EZS

V oblasti EZS se naše společnost zabývá především rozsáhlejšími instalacemi, zejména do průmyslových závodů, hotelů, státních institucí, administrativních budov, bank a dalších objektů obdobného charakteru. Podle požadavků klienta a stupně bezpečnostního rizika volíme nejvhodnější variantu řešení. Při návrhu systému i následné instalaci se naši pracovníci řídí soustavou norem ČSN EN 50 131-x a směrnicemi České asociace pojišťoven. Toto se týká nejen výběru jednotlivých komponentů, ale i způsobu jejich rozmístění a provedení instalace datových a napájecích rozvodů. Veškerá zařízení dodávaná naší společností, mají předepsané homologace, vydané příslušnou akreditovanou zkušebnou. K instalacím využíváme kompletní nabídku čidel a prvků, jak v provedení „klasickém, drátovém“, tak v provedení „bezdrátovém“. Bezdrátová varianta je vhodná zejména do objektů, kde interiér neumožňuje instalaci drátových rozvodů běžným způsobem. Systém zabezpečení proti vloupání je možné doplnit o čidla požární a plynové detekce, snímače prostředí, případně doplňkovým zařízením pro komunikaci. Všechny typy ústředen je možné připojit k pultu centralizované ochrany bezpečnostní agentury pomocí telefonní linky, rádiového přenosu, případně přenosu prostřednictvím mobilního telefonu. Obdobné funkce je možné aplikovat pomocí telefonního komunikátoru, kdy hlasová zpráva je přenášena přímo na předvolená telefonní čísla účastníka. Pro náročnější aplikace lze integrovat do systému EZS i systém kontroly přístupu a tím podstatně zvýšit bezpečnost zajištěného objektu. Nabízený sortiment programového vybavení umožňuje jak snadné programování pomocí PC, tak dálkový dohled nad systémem, jeho správu, vyhodnocování a tisk událostí z paměti systému. Stále častěji je využíváno grafické zobrazení objektů na PC, s přesnou lokalizací poplachové události. Do tohoto grafického SW je možno integrovat i systémy EPS, CCTV, případně kontroly vstupu.