CZE ENG
+420 272 766 477 / +420 272 767 398

EPS

Elektrická požární signalizace slouží k tomu, aby detekovala požár již při jeho vzniku a rychle přivolala na místo vznikajícího požáru osobu, která je schopna začínající požár zlikvidovat nebo přivolat další pomoc. Mezi hlavní úkoly elektrické požární signalizace (zkratka EPS) patří rychlé a spolehlivé určení místa požáru již v samém počátku zahoření, vyhlášení poplachu, aktivace a řízení evakuačního systému v zasažených oblastech. V některých případech také realizuje automatickou komunikaci s hasičským záchranným sborem. Elektrická požární signalizace tvoří základní součást systémů požárně bezpečnostního zařízení, neboť její význam ve většině případů převyšuje ostatní zabezpečovací systémy jak z hlediska hodnoty chráněného majetku, tak také její základní, nenahraditelnou úlohu ochrany života a zdraví osob.

Naším hlavním programem je instalace a servis zařízení zejména těchto výrobců : SCHRACK SECONET, ESSER, ZETTLER, Siemens, Lites Liberec. Rovněž dodáváme systémy BOSCH, CONTROL EQUIPMENT a Eltek.

Trendem technického rozvoje posledních let se staly integrované bezpečnostní systémy, kdy výstupy jednotlivých podsystémů (EZS, EPS, CCTV, ACCESS) jsou zobrazovány jako celek na grafickém zobrazení zabezpečovaného objektu, kde můžeme sledovat dění v objektu v návaznosti na stav čidel jednotlivých podsystémů. V případě poplachové události jsou vyznačena místa jejich vzniku. Pro urychlení zásahu požární jednotky je možné vytisknout zásahový protokol s potřebnými údaji.

Komplexní program systémů EPS těchto výrobců :

  • Schrack Seconet
  • Zettler ČR TYCO Fire a Security
  • ESSER NOVAR
  • LITES a.s.
  • BOSCH
  • Precept